Ik=kosmopoliet

Vandeweek de 21minuten enquete ingevuld. Veel vragen, dat wel, maar wel leuk. Geeft je ook de gelegenheid tot enige zelfreflectie. Bovendien levert de enquète over een paar weken aardige inkijkjes in ons Nederlanders, hoe de vlaggen erbij hangen.
Na het invullen krijg je nog een toegift: hoe zit het met je zelf? Hoe sta je in het leven, wat voor waarden-profiel heb je?

Jawel, ik ben een K O S M O P O L I E T. Er zijn ergere dingen in het leven.

   De kosmopoliet
De open en kritische wereldburger die postmoderne waarden als ontplooien en beleven integreert met moderne waarden als maatschappelijk succes, materialisme en genieten.

     Het milieu van de kosmopolieten kenmerkt zich door ambitie (hard werken en maatschappelijk hogerop komen), behoefte aan zelfontplooiing en sociale betrokkenheid. Nieuwe ervaringen en kennis opdoen om zich persoonlijk te verrijken vormen belangrijke drijfveren. Men toont een sterk geloof in het realiseren van persoonlijke en sociale ambities. De leefstijl van de kosmopolieten is actief en veelzijdig. Zij hebben een brede interesse op het gebied van kunst en cultuur. Werken neemt in dit milieu een belangrijke plaats in, zowel met het oog op persoonlijke groei als met het oog op maatschappelijke erkenning. Niet alleen werk, maar ook activiteiten in de vrijetijdssfeer worden aangewend om zich persoonlijk te verrijken. Mensen binnen dit milieu hebben een uitgebreid netwerk van sociale contacten. Vervolgens zijn op mij de volgende waardenprofielen van toepassing, van meest naar minst passend:

 • Postmaterialisten
 • Postmoderne hedonisten
 • Opwaarts mobielen
 • Nieuwe conservatieven
 • Gemaksgeorienteerden
 • Moderne burgerij
 • Traditionele burgerij
 • Meer weten? Mentality-achtergrond en Mentality-onderzoekstools.

  Geen reacties

  (optioneel veld)
  (optioneel veld)
  Om commentspam te voorkomen, moet je deze vraag even beantwoorden.
  Persoonlijke info onthouden?
  Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.